Financeinfo.nl

Zorgverzekering in Nederland

2 februari 2021 Door Redactie

Hoe werkt een zorgverzekering in Nederland? In 2006 is in Nederland een nieuw stelsel van zorgverzekeringen tot stand gekomen. Dit nieuwe systeem vermijdt de twee valkuilen van een ongunstige selectie en moreel risico die samenhangen met traditionele vormen van ziektekostenverzekeringen. Dit komt door een combinatie van regelgeving en een verzekerings vervangingspool te gebruiken. 

Verbeteringen voor verzekeringen

Moreel gevaar wordt vermeden door te verplichten dat verzekeringsmaatschappijen ten minste één polis verstrekken die voldoet aan een door de overheid vastgesteld minimumstandaard dekkingsniveau. Ook wordt jou wettelijk verplicht om deze dekking af te nemen bij een verzekeringsmaatschappij naar jouw keuze, mits je boven de achttien jaar bent. Alle verzekeringsmaatschappijen ontvangen fondsen uit de vervangingspool om de kosten van deze door de overheid opgelegde dekking te helpen dekken. Deze pool wordt beheerd door een toezichthouder die op salaris gebaseerde bijdragen van werkgevers int, die ongeveer 50% van alle financiering van de gezondheidszorg uitmaken. Een financiering van de overheid om te dekken voor jou als je geen gezondheidszorg kunt betalen, is een extra vijf procent. 

Waar komt de rest van de gezondheidszorg financiering vandaan?

De resterende 45% van de financiering van de gezondheidszorg is afkomstig van door het publiek betaalde verzekeringspremies, waarvoor bedrijven concurreren op prijs, hoewel de variatie tussen de verschillende concurrerende verzekeraars slechts ongeveer 5% is. Het staat verzekeringsmaatschappijen echter vrij om te verkopen aanvullende polissen om dekking te bieden die verder gaat dan het nationale minimum. Deze polissen ontvangen geen financiering uit de vervangingspool, maar dekken aanvullende behandelingen, zoals tandheelkundige ingrepen en fysiotherapie, die niet worden betaald door de verplichte basispolis.